چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۹ ۳۱
طبقه بندی: اخبار کوتاه
چچ
2KfYt9mB2Kcg2K3YsdmK2YIg2K7ZiNiv2LHZiCDZvtix2KfZitivINiq2YjYs9i3INm+2KfYsdmD2KjYp9mG2KfZhiDYtNix2YPYqiDYqtmI2LPYudmHINin2LHYqtio2KfYt9in2Kog2KrYsdin2YHZitmD2Yo=

اطفا حریق خودرو پراید توسط پارکبانان شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

یک دستگاه خودرو پراید پارک شده در پارکینگ مدرس در حال شعله ور شدن در آتش بود که با دقت و عکس العمل سریع پارکبان های شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی آتش آن مهار و از سرایت آتش به سایر خودور ها جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، در این حادثه آتش که از داشبود خودرو شروع و در حال سرایت به سایر بخش های آن بود که با مشاهده صحنه دود و حریق، توسط پارکیان بی درنگ وارد عمل شده و با شکستن شیشه خودرو و با دانش اطفا حیرق مبادرت به خاموش کردن آتش خودرو کرده اند.

در حریق صورت گرفته با توجه به نزدیکی توقف خودروها در محل هر لحظه سرایت به سایر خودرو ها دور از انتظار نبود که با سرعت عمل خاص از بروز حادثه بزرگتر جلوگیری به عمل آمده است.

از تمامی شهروندان به ویژه رانندگانی که مبادرت به پارک خودرو در مکان های با تجمع سایر خوردرو ها دارن تقاضا می شود از نگهداری مواد با خواصیت اشتعال زایی در داخل خودرو ها جدا خودداری کنند.

غزاله شهیدی

آدرس کوتاه شده: